Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Στα ξένα.

Pain is inevitable.
It eats every sicngle cell in your body.
It devours your soul leaving no trace.

There lies the secret of resuscitation.
The flame of ignorance, of love.

Love is the unknown.

That is the way it must be.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου